اسامی اساتید انجمن علمی سواد رسانه‌ای و فضای مجازی 


دکتر محمدحسین شاه‌آبادی
دانش آموخته فرهنگ و ارتباطات از دانشگاه باقرالعلوم علیه السلام
مدیر موسسه فرهنگی «فرهنگ بهتر» و مدرس سواد رسانه ای
کتاب ها:
مقالات:

دکتر محسن احمدی
دانشجوی دکتری؛ فعال رسانه ای و پژوهشگر حوزه سواد رسانه‌ای
کتاب ها:
1- خانه‌ای در میان ابرها (خانواده و فضای مجازی)
2- صفرها و یک‌ها (آسیب‌شناسی فضای مجازی)
3- تک‌ها و پاتک‌ها در فضای مجازی
پژوهش‌ها (پرده‌نگارهای مدرسی):
1- پشت‌پرده‌های فضای مجازی
2- شیوه‌ها و مهارت‌های لازم برای مدیریت در فضای مجازی
3- تاکتیک‌های جنگ نرم در فضای مجازی
4- کلیات سواد رسانه‌ای منطبق با اندیشه‌های شهید مطهری (ره)
5- رسانه‌شناسی (ضرورت، اهمیت)
6- سواد رسانه‌ای چیست
7- جریان شناسی رسانه‌ها
8- تفکر انتقادی در رسانه

محمد جواد نوروزی اقبالی
کارشناسی ارشد معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)
طلبه پایه 4 حوزه علمیه بقیه الله 

موضوع پایان نامه: عوامل ایجاد روابط صمیمانه در شبکه های اجتماعی مجازی و حدود فقهی آن

کتب:
«ارتباط عفیفانه در شبکه های اجتماعی سایبری»
«صفرها و یک‌ها» (مختصات فضای مجازی)
«تک‌ها و پاتک‌ها» )جنگ نرم در فضای مجازی)
«خانه‌ای در میان ابرها» (خانواده در فضای مجازی)
مقالات علمی پژوهشی:
ارتباط عفیفانه سایبری در شبکه های اجتماعی
عوامل ساختاری بی تقوایی در شبکه های اجتماعی سایبری
راهکارهای نهادینه شدن تقوا در رفتار کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی اینترنتی
چارچوب فقهی روابط نامحرمان در شبکه های اجتماعی مجازی
طرح پژوهشی:
مصادیق ارتباط عفیفانه در شبکه های اجتماعی سایبری
راهکارهای نهادینه کردن تقوا در سبک زندگی سایبری کاربران ایرانی