فضای مجازی مانند چاقویی است که توانایی بریدن دسته خود را نیز دارد. این چاقو هم میوه را می‌برد برای نوش جان کردن شما، هم ممکن است دست‌تان را ببرد و البته هیچ بعید نیست موجب جراحت یا مرگ دیگران نیز بشود. آشنایی با آسیب‌های گسترده و پردامنه این فضا، قطعاً از واجبات ورود و فعالیت در عالم مجازی است. پرده نگار «آسیب‌شناسی فضای مجازی» نگاهی دقیق به تمامی ابعاد این آسیب دارد و در قالبی دلپذیر، مخاطب را با آن‌ها آشنا می‌کند و راه حل‌هایی کاربردی برای‌شان ارائه می‌دهد.

در قسمت زیر می‌توانید این درس را در قالب PDF و به صورت رایگان دریافت نمایید.

دریافت