فهرست پژوهشگرانی که تا کنون با انجمن علمی سواد رسانه ای و فضای مجازی همکاری کرده و تولیدات پژوهشی داشته اند:نام: مهتاب غلامی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشگاه خوارزمی

پژوهش ‌های انجام شده:

۱- مغالطه در رسانه 

۲- صنعت سلبریتی


نام: محمدامین ابوالقاسمی

کارشناسی رشته مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات

فعال رسانه ای و محقق حوزه سواد رسانه

پژوهش ها:

1- تفکر انتقادی در رسانه ها

خیری

نام:فاطمه خیری 

سطح 2حوزه علمیه

پزوهش ها :

1-تفکر انتقادی (تکنیک های اقناعی در رسانه)

2-صنعت سینما 

نام:فاطمه سمیعی نژاد 

سطح 3 حوزه علمیه گرایش فقه و اصول 

پژوهش ها :

1-فنون اقناع در تبلیغات 

2-صنعت موسیقی