انجمن مدرسان سواد رسانه‌ و فضای مجازی برای تشخیص توان و روشن شدن قدرت تدریس مدرسان انجمن، معیارهایی را در نظر گرفته است. در نظام سواد رسانه‌ای تعداد فراوانی متقاضی و تعداد نامشخص و طبقه‌بندی نشده‌ای مدرس موجود است. نه‌تنها آمار صحیحی از مدرسان مذکور در دست نیست، بلکه از توان علمی و قدرت تدریس این افراد نیز ارزیابی متمرکزی صورت نگرفته است. انجمن مدرسان در صدد آن است که در این میان نقش حلقه واسط میان متقاضیان و مدرسان را ایفا کند. این مهم، در نوبه اول نیازمند درجه‌بندی مدرسان با معیارهایی دقیق است. این معیارها سرعت تخصیص مدرسان محترم به کلاس‌های مختلف سواد رسانه‌ای را افزایش می‌دهد و انتخاب مدرس برای متقاضی را بسیار ساده‌تر می‌سازد.

مدرسان در پنج سطح درجه‌بندی می‌شوند. چنان‌چه در جدول ذیل نیز قابل مشاهده است، مدرس درجه 5 مدرسی است که سطح یکِ «دوره آموزشی»، «آزمون علمی» و «آزمون تدریس» را گذرانده باشد و تجربه‌ای در تدریس سواد رسانه‌ای و پژوهش نداشته است. این مدرس زمانی می‌تواند به درجه 4 ارتقا یابد که علاوه بر گذراندن سطح دومِ دانش و توان تدریس، حداقل یک تدریس سواد رسانه‌ای را در کارنامه خود داشته باشد و محتوای سطح پایین‌تر از خود را غنی‌سازی و مکتوب کرده باشد. همچنین برای احراز درجه 3 تدریس، گذراندن سطح 3 دانش و توان تدریس، تدریس آموزشگاهی و تولید محتوای آموزشی سطح پایین‌تر لازم است.

به همین ترتیب، مطابق جدول، درجه‌بندی مدرسان انجام می‌شود. همان‌گونه که اشاره شده، منظور از پژوهش، تولید و غنی‌سازی محتوای آموزش داده شده به مدرس در قالب‌های متنی و تصویری است. به این معنی که مثلاً محتوا را گسترده‌تر کند، مثال‌هایی برای آن بزند، مصداق‌های دیگری برایش بیاورد و غیره.

جدول معیارهای درجه‌بندی مدرسان سواد رسانه‌ای و فضای مجازی