همواره در بحث از سواد رسانه و فضای مجازی به آسیب‌ها و عیوب آن اشاره می‌شود، ولی ارائه راه حل برای این آسیب‌ها اغلب مغفول می‌ماند. جلوگیری از آسیب‌های اخلاقی متنوع این فضا نیازمند برنامه‌ریزی و پشت‌کاری اساسی است. در پرده‌نگار «راهکارهای مبارزه با فساد اخلاقی در فضای مجازی» راه حل‌های متنوعی برای گرفتار نشدن و رهایی یافتن از مفاسد موجود در فضای مجازی طرح‌ریزی شده که مربیان با این ابزار قادر به آموزش این راهکارها می‌شوند.

در قسمت زیر می‌توانید این درس را در قالب PDF و به صورت رایگان دریافت نمایید.

دریافت