اگر استفاده از تبلیغات برای پیش‌برد اهداف مشخص، «جنگ نرم» نام گرفته، این جنگ مانند هر جنگی شگردها و فنون خاص خود را دارد. آشنایی با رئوس و سرفصل‌های این جنگِ مهم کاربران تمامی رسانه‌ها را قادر به تشخیص درست از غلط و دوری از فریب‌خوردگی می‌کند. پرده‌نگار «تاکتیک‌های جنگ نرم» به صورتی ساده و کاربردی به معرفی این تاکتیک‌ها پرداخته و مدرسان با استفاده از آن با سرعت و جذابیتی به‌سزا، می‌توانند مخاطبان خود را با این شگردهای پراهمیت آشنا سازند.

در قسمت زیر می‌توانید این درس را در قالب PDF و به صورت رایگان دریافت نمایید.

دریافت