امروزه فضای مجازی به بخش جدایی‌ناپذیری از زندگی مردم بدل شده است. این فضا می‌تواند با قدرت شگفت‌انگیزش معادله‌های پیشین را بر هم بزند و در ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کاملاً بازوی مؤثری باشد. پرده‌نگار «اهمیت فضای مجازی» به صورت درس‌نامه‌ای جذاب، شما را با ابعاد این اهمیت آشنا می‌کند و سرنخ‌های مناسبی جهت پیگیری کارکردهای این اهمیت به مخاطب می‌دهد.

در قسمت زیر می‌توانید این درس را در قالب PDF و به صورت رایگان دریافت نمایید.


دریافت